13 maj 2013

Allvarligt läge

Prognosen per sista April är klar och skall skickas ut till styrelsen.
Med anledning av denna samlades alla chefer idag. Prognosen visar stora avvikelser från den budget som är lagd- Detta är mycket allvarligt!

Det finns en lag som reglerar att man får inte får budgetera verksamhet som överstiger intäkterna. Blir det ett underskott skall det återställas inom tre år.

Dilemmat blir ett antal dubbelfel...
1. Ett underskott i år skall återställas inom tre år= det måste tas pengar från framtida verksamhet
2. Blir det ett underskott har verksamheten kostat mer än beräknat= underlaget för budgetåret 2014 är fel och underfinansierat
3. Utöver pkt 1 och 2 krävs dessutom ytterligare kostnadsreduceringar för 2014 på grund av  ökade krav/kända kostnadsökningar och beräknad befolkningsminskning.

För att inte få en alltför smärtsam resa mot 2014 måste allt göras få ett bättre resultat än vad prognosen per April visar. Adelningscheferna kommer därför att ge ut direktiv för respektive avdelning. Sedan återstår att se vilka direktiv kommunstyrelsen ger oss med anledning av prognosen.
//Bengt

Inga kommentarer: