14 maj 2013

Idag Kälarne

Idag näringslivsutskott i Kälarne med besök av Jämtland Härjedalen Turism(JHT) som berättat vad de gör för de pengar de fått av länets kommuner, landsting och destinationsbolag. Även information av den nyuppväckta företagarföreningen i Kälarne. Avslutningsvis företagsbesök på Grannäset Gårdsbutik och kök och dess nye ägarinna-intressant! Mycket på gång i Kälarneområdet-roligt!
Skönt med en "normallång" arbetsdag det har blivit en del sena kvällar på sistone och arbete sedan barnen somnat.
//Bengt

Inga kommentarer: