06 maj 2013

Styrgrupp SOLARIS

Idag heldag SOLARIS. Först styrgrupp med bland annat följeforskarna från Framtidsutbildning AB som redovisade sina intryck vid halvtid. Mycket lärorikt! Fantastiska resultat så långt, över 50% av de utskrivna har gått till arbete eller utbildning-då skall vi betänka att dessa individer befann sig väldigt långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden då de började i projektet. Jag konstaterar också att vi har haft lite olika målgrupper och arbetat på lite olika sätt. Sammanlagt har vi tillsammans med våra samrabetspartners i Krokom och Sundsvall hittills skrivit ut över 100 människor ur projektet och många fler har hunnit långt i sin resa mot arbete!!!

Det är nu dags att sätta fokus på nästa steg-att ta de viktigaste erfarenheterna från respektive samarbetspartner och föra ned arbetssätten i en allmängiltig metod.  Statistiskt sett får man om man arbetar enligt SOLARIS metoden ut x% i arbete på y tid.
En beskriven metodik tror jag är nödvändig om man skall kunna sprida resultatet och implmentera det på ett organisatoriskt plan-annars riskerar lärdommarna stanna hos de handledare som arbetat i projektet och kunskapen försvinner såsmåningom med handledarna....

Tyvärr verkar dock inflödet till utanförskapet vara större än vad projektet mäktar att slussa ut igen-inte heller går det att snabba upp flödet hur mycket som helst då det ofta handlar om att läka och mogna. Möjligen kan vi om vi korsbefruktar och tar det bästa ur respektive samarbetspart i SOLARIS öka verkningsgraden och få ut procentuellt sett än fler....

//Bengt

Inga kommentarer: