19 november 2013

Skolutredning

Igår kväll och ikväll har jag så föredragit E14 utredningen för berörda föräldrar. Skolutredningar är bland det svåraste man gör! De berör framtiden-barnen, det är samlingspunkten i byn, det är minnen från de som gått där tidigare och det är där man föreslår neddragningar ett tecken på att det föds för få barn i området. Två i mitt tycke bra möten(även om jag inte hann vara kvar till slutet ikväll) med relevanta frågeställningar från berörda föräldrar på ett sakligt och bra sätt.

Normalt när man gör en utredning är det en iterativ process där man loopar tillbaks med jämna mellanrum och presenterar inte underlaget förrän det är klart. Nu med en öppen process har det inte varit möjligt på samma sätt utan vi har försökt följa ett flödesschema-dock har vi i viss mån gjort avsteg och loopat i ett försök att vara tydliga vilket lett till att det ser ut som att olika alternativ är olika mycket genomarbetade- Det är olyckligt och jag beklagar att vi loopat tillbaks och fört in siffror som vi kommit fram till längre fram i utredningen det ger sken av att vara något det inte är. En lärdom jag drar och som jag inte upprepar. I övrigt uppfattar jag på det stora hela att metoden varit bra- även om jag har respekt för att vissa hade hoppats att utfallet varit ett annat..

I väntan på politiska beslut kommer vi att gå vidare med risk och konsekvensanalyser i syfte att dels komplettera beslutsunderlaget och dels om det blir beslut som i någon omfattning samstämmer med utredningen spara tid till genomförandet.
//Bengt

Inga kommentarer: