05 november 2013

Läsecirkel

I min ledningsgrupp har vi ibland en läsecirkel där vi läser en bok som på något sätt handlar om vår samtid. Syftet är att lyfta blicken från den vardagliga operativa sysslan och få distans och en mer strategisk överblick över globala eller nationella trender som påverkar alla oss som bor och verkar i den här regionen. Alla författare som tycker något är politiska, alla är kanske inte partipolitiska men politik är det. Trots detta försöker vi göra rationella-opolitiska analyser. Efter att vi läst boken brukar vi var och en reflektera över vilka de starkaste intrycken har varit av boken och vilka slutsatser vi personligen dragit. Därefter brukar vi diskutera hur dessa slutsatser påverkar vår verksamhet på sikt och om vi utifrån det tänker rätt, eller om vi är på fel spår...

Flummigt-nja kanske- men ibland ser man inte skogen för alla träd och kan behöva hjälp att se.

Den bok vi läser nu heter "Norrland" och är skriven av Po Tidholm-låna den gärna på biblioteken. Det är inte nödvändigtvis så att allt är sant men det är sant ur författarens perspektiv vilket är nog så intressant.

Sitter ledningsgruppen och läser böcker på arbetstid-självklart finns det inte tid till detta men hittills har samhällsengagemanget varit så stort att man tagit den lilla fritid man har för att läsa och reflektera för att sedan så effektivt det går utföra de uppdrag vi fått av politiken.

Jag lovar inget men om tid och kraft finns kanske några reflektioner av boken kommer här-jämför dem då med era egna tankar.

Varför detta och varför nu? låter det bli en "cliff hanger"

//Bengt

Inga kommentarer: