18 februari 2014

I dag etableringar

En rolig dag då jag i huvudsak har ägnat dagen åt duktiga entrepenörer som i olika skeden kan tänka sig att etablera sig i vår kommun. Ett viktigt arbete! Det är trots allt i företagen tillväxt kan ske och nya arbetstillfällen skapas, kan vi bidra till att de får bra förutsättningar skall vi givetvis göra det. Vi hoppas att det går vägen!
//Bengt

Inga kommentarer: