19 februari 2014

sjuk

Även kommunchefer råkar ibland ut för infektioner, virus eller vad det nu är, jag har ialla fall varit sängliggande idag och kunde därför inte närvara vid kommunstyrelsens sammanträde.

Jag har dock fått berättat för mig att det inte blev något beslut runt den framtida skolorganisationen längs E14 i dag. Jag tror många väntar sig en kommentar av mig som hållit ihop en ganska omfattande utredning. Eftersom bloggen främst är ett sätt att kommunicera med alla mina medarbetare vill jag passa på att tacka alla Er som bidragit till "E14 utredningen". Kanske framförallt ett stort tack till all personal inom skola, förskola, bibliotek, lokalvård, kök mfl som lagt mycket tid och kraft på riskanalyser och handlingsplaner. Tio stycken blev det och jag vill påstå att alla väsentliga risker med ett eventuellt beslut har uppmärksammats innan beslutstillfället. Jag tycker att vi haft en bra process runt detta och jag vill även uppmärksamma arbetstagarnas representanter- de fackligt förtorendevalda för sin insats!

Mitt uppdrag var att utreda vilken skolorganisation som hade bäst förutsättningar att vara pedagogiskt och ekonomiskt hållbar, vilket jag gjort.
Politikens roll är att väga in andra saker i en slags total bild av hur skatter och statsbidrag skall fördelas och göra nytta för medlemmarna i kommunen-vilket nu de gjort.

//Bengt

Inga kommentarer: