29 april 2014

"Fiber till alla på landsbygden i Jämtland & Västernorrland en (o)möjlighet "

Idag spridningskonferens i Bräcke erfarenheterna av LEADER Mittlands projekt med fiberlots.

LEADER är kommunala pengar uppväxlade med medel ur EU´s landsbygdsprogram. LEADERområdet Mittland där Bräcke kommun ingått föredelar själva medel till olika utvecklingsprojekt för att främja utveckling på landsbygden. Ett av dessa har varit fiberlots. Min bedömning är att vi haft stor hjälp av fiberlotsprojektet i Bräcke kommun.  De har hjälpt oss att se vad som varit tekniskt möjligt och därigenom vidgat vyerna.

Kommunens och kanske framförallt kommuninnevånarnas engagemang i frågan har väckt stort intresse. Idag var flera kommuner från västernorrland i Bräcke för att lyssna på erfarenheter och ta del av våra tankar-kul! Få kommuner-om ens någon- har en realistisk idé eller plan om hur 100% av befolkning och verksamheter skall kunna bli erbjuden en bredbandslösning via optofiber. Här kan det bli verklighet innan år 2017. Få externa trodde det var möjligt när fullmäktige antog IT Infrastrukturprogrammet 2012 som angav ambitionen 2020!

Nästa vision kanske är att bli Sveriges första kommun som i sin helhet har gjort teknikskiftet och bytt ut all koppartråd mot optofiber...Sveriges första kopparfria kommun? Det är fullt möjligt och dessutom är det möjligt utan att det kostat kommunkassan annat än några tjänstemäns engagemang och tid.

Bra arrangemang som dessutom bevistades av Telia,Skanova, Servanet, El-Tel mfl. Även post och telestyrelsen som var närvarande höjde på ögonbrynen! Går det i Bräcke går det i Jämtland och går det i Jämtland går det i Västernorrland..och går det där så går det...

//Bengt

Inga kommentarer: