05 maj 2014

5 maj

Förmiddagen sista ordinarie styrgruppsmöte för projekt SOLARIS. Mycket kretsar kring reultat, vilka lärdomar kan man dra av projektet hur kan man sprida erfarenheterna vi dragit av att 350 individer varit inskrivna i projektet
.
Eftermiddagen företagsbesök i Kälarne-roligt med samhällsengagerade företagare.

En allt som allt viktig dag, särskilt viktigt att hålla lite strategisk höjd och se trender i samhällsutvecklingen och inte hamna i blomlådor och i perspektivet närmaste veckan.
//Bengt

Inga kommentarer: