19 maj 2014

Administrativ dag

För första gången lägger jag ut en länk! Många medarbetare har hört av sig idag och varit förbannade över tidningen Fokus ranking. Men ännu fler har varit förbannade över hur media, inklusive de man tidigare bedömt som trovärdiga helt skjutit brevid målet. Jag upplever detta orättvis mot alla som dagligen utför kommunal service till våra innevånare. Ingen media har mig veterligt ifrågasatt mätningen det verkar inte finnas någon källkritik alls. När jag studerade fick jag lära mig tre ord på detta område- äkthet, närhet tendens. Är det överhuvudtaget äkta eller sant det som påstås. Närhet, har författaren personliga vinningar av att uttrycka sig som man gör eller är materialet tendentiös vill man framhäva en politisk ståndpunkt, ideologi eller något annat sysnsätt som gör att materialet inte kan betraktas som objektivt. Man skulle önska att åtminstone reportrar utanför Stockholm city skulle reflektera över materialet innan det publiceras som en sanning. Vilka faktorer har valts ut i rankingen, varför har just dessa faktorer valts. Är underlaget som matats in överhuvudtaget riktigt vilken är källan som styrker underlaget. Finns det någon anledning att ifrågasätta författarens trovärdighet och avslutningsvis finns det anledning att tro att författaren vill framhäva något ? Varför  har glesbygdskommuner blivit flera hundra placeringar sämre på ett år- man har skruvat på kriterierna ok varför har man skruvat på kriterierna?
Varför kan man inte kontrollera vad undersökningen baserats på utan att köpa tjänsterna?

Skulle man mäta trygg uppväxt, vattenkvalité, föroreningar i luften, brott per capita, boendekostnad, tillgång till fritidsutbud per capita, ideellt arbete och föreningstäthet och liknande skulle man sannolikt få en inverterad tabell-men vem vill läsa en sådan.

I övrigt har jag med flera ägnat tid åt att sammanställa material till den Stockholmsbaserade stiftelsen Den Nya Välfärden som verkat fatta tycke för oss och oavbrutet begär ut offentliga handlingar- Det är helt ok vi har inget att  dölja men det tar tid av mig och det tar tid av de medarbetare som hellre lade den tiden för att förbättra de kommunala uppdragen.
//Bengt

http://blogg.allehanda.se/majed/2014/05/16/genomgang-av-bast-att-bo-rankingen/

ps glöm inte källkritiken när ni läser bloggen på länken ovan....

Inga kommentarer: