08 maj 2014

Uppdatering

I förrgår tjänstemannaberedning inför kommunstyrelsens sammanträde. En koll att de underlag som lämnats in är underskrivna, att de passerat den ansvarie avdelningschefen, ifall de innebär en kostnad att de innehåller förslag på finansiering, ifall de berör barn -att FN´s barncheck är avbockad...ja en kvalitetsgranskning innan underlagen går vidare till politiken. Eftermiddagen besök i Sidsjö för möte med styrelsen för Bostugan.

Igår planering av vilket revideringsbehov det finns av styrdokument och planer inför nästa mandatperiod, vilka går ut och vad har revisionen sagt att vi saknar. Vi ser över strukturen sedan blir det upp till den politiska församlingen att fylla den med målsättningar och ambitioner. En del diskussioner om artikeln i LT hanns också med  med medarbetare lite här och var. Revisionsrapporten de hänvisar till är över ett år gammal och kanslienheten har lagt ner mycket arbete på att förbättra våra arkivrutiner sedan dess-det är med andra ord en lite orättvis spegling av deras arbete och beskriver inte hur det ser ut idag. Om sedan aktuell handling skall anses vara upprättad vid Bräcke kommun eller vid föreningen SMÅKOM kan i och för sig diskuteras.

Idag tandläkare :-( sedan förberedelser inför landshövdingens besök i Bräcke kommun och poltisk beredning inför kommunstyrelsen-ja det är planen i alla fall
//Bengt

Inga kommentarer: