28 maj 2014

uppdatering

I förrgår arbetsplatsbesök hos biståndshandläggarna-intressant!
 
Igår näringslivsutskott skogsfrågor, besök av MidSweden SciencePark och rapport av Fas2 MidSweden SkiPark. Projektet lever och har en stor potential att påverka nesöksnäringen  till kommunen, sätta kommunen på kartan och faktiskt höja attraktiviteten i den kommundelen. Som med alla projekt finns det givetvis en riskbild. Vad händer om intresset för uthållighetsidrotter sjunker??
Det är dock få arenor som byggs av enbart privat kapital och trycket från de privata investerarna på kommunen är stort.
 
Dagen avslutades med en intervju om fiberutbyggnaden-igen!
Hela syftet med SKANOVA avtalet är att tillhandahålla optifiber till alla som bor eller är verksamma i ett område som marknaden är helt ointresserade av och som inte är stödberättigat. Vi har ett politiskt uppdrag att se till så att alla boende och verksamma i Bräcke kommun kan erbjudas en optofiberlösning innan år 2020. Detta är det såvitt vi kan se det enda sättet att göra det på så att det blir en rimlig kostnad för såväl boende och företagare. Jag känner faktiskt inte heller till något ställe där man fått till en så omfattande fiberutbyggnad utan att använda skattemedel!
Vad avser bilagan med kommunens hyresavtal så avser det fiber till de kommunala verksamheterna som SKANOVA SKALL bygga. Vi har den kostnaden idag fastän med koppar och länkförbindelser, DET tycker inte jag framgått av rubrikerna.
Min bedömning är att netatonce sweden inte har kapacitet eller intresse av att bygga utan endast är bulvan åt stiftelsen den nya välfärden som av oklar anledning ägnar sig åt detta.
 
Det är också glädjande att Justitieombudsmannen -liksom vi-anser att det man skriver i egenskap av medlem i en förening inte behöver diarieföras hos kommunen oavsett om man till vardags är anställd i eller normalt företräder en kommun :-) bra jobbat kansli!
//Bengt 
 
 

Inga kommentarer: