22 september 2014

inför 2015...

Idag politisk beredning inför kommunstyrelsen nästa vecka med bland annat prognos för 2014. Det ser bra ut även om de två största +posterna är åtgärder som fått full kostnadseffekt tidigare än vad vi tordats hoppas på i budgetarbetet inför 2014. Det visar i alla fall att vi ligger någorlunda rätt inför starten av 2015 års planering. Kvar att ta hänsyn till är då befarad befolkningsminsning och ej full kostnadstäckning för nya statliga krav. Så helt utan sparbeting blir det nog tyvärr inte

Eftermiddagen styrgrupper och förberedelser inför ägarsamråd med Jämtlands Gymnasiefrbund och Jämtlands räddningstjänstförbund även dessa redovisar delårsbokslut och prognoser för helåret och även här har arbetet inför 2015 börjat  med att äska medel från medlemskommunerna
//Bengt

Inga kommentarer: