08 september 2014

Sifferfakta runt skollokalerna


Lokal
Driftskostnad/år 
Kostnad/m2
Kostnad/elev
Lunchkostnad/elev
Bräcke högstadie 95 elever
3 121 194
985
32 854
46:50
Bräcke skola  låg /mellan
170 elever
2 552 850
957
15 016
46:50
Gällö skola
241 elever (varv högstadiet 104)
3 422 450
642
14 201
32:00
Kälarne
101 elever (varav högstadiet 38)
2 572 300
752
25 468
47:00
Fjällsta
35 elever(F-3)
559 500
801
15 985
40:62
Pilgrimstad
26 elever (F-5)
1 446 800
771
55 646
55:90
Bräcke Gymnasieskola
 
 
 
57:50
år 2010
väntar på
aktuell siffra

Utöver skolkostnaden betalar kommunen i Bräcke bland annat hyra för entrén som gjordes för att få en säkrare arbetsplats för folkvalda politiker, receptionspersonal och tjänstemän. Jag antar att det är dessa 100 000:- / år  det talas om i tidningen. Denna investering betalades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) till 50% för att skapa en fungerande kommunal ledningsplats vid extraordinära händelser. Då entrén hamnade på det som var Bräcke Folkets Hus förenings fastighet var det enklare att de byggde och kommunen hyrde än att låta lantmätaren göra om fastighetsgränserna med den kostnad det skulle medföra. Så sent som nu i sommras hade vi en allvarlig och hotfull incident i receptionen. Tack vare slussen fick våra mycket kompetenta medarbetare  några värdefulla minuters förvarning och de kunde hantera situationen på ett utmärkt sätt.
 Mig veterligt är alla kommuner antingen ombyggda med en säkerhetssluss eller på väg att byggas om.-Ombyggnationen av receptionen var såvitt jag kan se oundviklig, valet stod mellan att samordna bibliotek och reception eller att göra en solitär ombyggnation av gamla receptionen. Hur den ökade hyreskostnaden är bokförd är det mig veterligt ingen som frågat.
I samband med ombyggnationen kunde bibliotekets öppettider utökas med ca 8h i veckan med samma bemanning som tidigare fanns i bibliotek och reception. Detta gav ökad säkerhet och betydande samordningsvinster.
Hur diskussionerna var 2004 när Bräcke högstadium diskuterades vet jag dock inte då det var före min tid som tjänsteman vid Bräcke kommun.

//Bengt

Inga kommentarer: