23 mars 2012

Äntligen administrativ tid

Betalat fakturor, lämnat yttrande över personer som söker sig till hemvärnet, skrivit delegatprotokoll, kontrollerat diverse personalärenden. Sådant som behöver göras men som man sällan blockar tid för i almanackan.

Därimellan funderat över chefsrekrytering till den nya avdelningen/projektledare SOLARIS. Kravspecifikationen i det närmaste klar. Klart också att det inte finns något omplaceringsärende som är aktuellt. Hoppas att internrekryteringsannonsen kan komma ut under nästa vecka. Nu-helg baka pizza med barnen
//Bengt

Inga kommentarer: