26 mars 2012

Rekrytering pågår

"Kravbeskrivning" klar för avdelningschef(ifo+int)/projektledare SOLARIS. Internrekryteringsannons kommer på intranätet inom kort. Det vore roligt om det fanns någon intern sökande som motsvarar kravprofilen. Jag tror att en något större rörlighet av medarbetare inom kommunen skulle gynna såväl individerna som organisation. Jag vill därför uppmuntra de som känner igen sig i beskrivningen att söka. I morgon styrgruppsmöte med de andra aktörerna i projektet får då tillfälle att berätta hur jag tänker runt detta.
//Bengt

Inga kommentarer: