28 november 2012

Angående fördubblat flyktingmottagande


Angående tidningsartikel om fördubblat mottagande

Flyktingströmmarna kan delas in i fyra kategorier. De som Sverige hämtar från flyktingläger. De som kommer själva till Sverige och som är asylsökande. De som kommit själva till Sverige och blivit beviljad uppehållstillstånd samt ensamkommande flyktingbarn,

Bräckes avtal är idag 45 varav 12 ensamkommande barn med beviljat uppehållstillstånd och 4 platser avsedda för ensamkommande barn med asylsökandestatus. Av 2012 års 45 flyktingar har det hittills kommit 70. Detta beror i huvudsak på anhöriginvandring. Med länsstyrelsens förslag på 90 kan man anta att det i realiteten kommer betydligt fler. Arbetsförmedlingen är den myndighet som sedan 2010-12-01 är ansvarig för integrering på arbetsmarknaden. Underhandskontakter ger vid handen att det bedöms svårt att integrera ett större antal än det idag avtalade på arbetsmarknaden i Bräcke Kommun.

Det är möjligt att det genom projekt SOLARIS framkommer andra metoder att få nyanlända in på arbetsmarknaden - men det vet vi inte ännu.Vad gäller asylsökande har Migrationsverket en önskan att de placeras så att de kan ta sig till Migrationsverkets kontor i Östersund med allmänna kommunikationer och hem över dagen (Vid senare möten har man sagt att man kan tänka sig att upphandla busstrafik enkom för dessa.). Man önskar också att det blir ett samlat boende för flera familjer och vid ett antal överstigande 50 personer kan man tänka sig att del av tiden ha egen personalrepresentation. Med dessa önskemål är det svårt att hitta tillräckligt antal lämpliga lägenheter.Vad gäller ensamkommande barn har tidigare analyser givit att det sätt vi kan ta emot dessa är ett så kallat HVB hem (Hem för Vård och Behandling). Det bedöms orimligt att ha fler än 16 ungdomar boende under samma tak. Skall antalet ökas behöver det alltså öppnas ytterligare ett boende och för integreringens skull behöver det vara på en annan ort. Grundersättningen från staten utgår dock endast en gång varvid ersättningen från staten inte kommer att täcka kostnaden för två hem.

Sammantaget är alltså min tjänstemannarekommendation till styrelsen att  Bräcke kommun i dagsläget inte bör öka sitt mottagande då vi inte bedöms ha förmåga att i dagsläget integrera fler på arbetsmarknaden.

Men sedan är det styrelsen den 5 december som skall bestämma vad de tycker.
//Bengt

Inga kommentarer: