19 februari 2013

arbetsplatsbesök

Idag arbetsplatsbesök Gällö skolområde. Pilgrimstad, Fjällsta och Gällö. Ett oerhört ambitiöst program jag har träffat personal, elever, elevråd, sett i stort sett samtliga klassrum, gymnastiksalar mm. Jag fick till och med genomföra en 5minuters lektion i lokal demokrati och styrelseskick...
Många viktiga och svåra frågor har belysts inte minst den ojämna fördelningen av elever och lokaler. Problematiken med klasser som egentligen är för stora men som blir orimligt små vid delningar, Probelemet med nyckeltal som förutsätter en homogen elevkår och en numerär som gör det möjligt att dela klasser på ett rimligt sätt. Skall samla mina intryck av detta och kanske skriva ned dem, nu föreredelser för morgondagens kommunstyrelse sedan dags att logga ut!
//Bengt

Inga kommentarer: