24 april 2013

24 april konflikt och CUP

Idag har vi haft chefsutvecklingsdag och gått igenom vad varsel om stridsåtgärder och strejk innebär. Kommunens chefer är därmed väl förtrogna med vad de måste, får och inte får göra i händelse av en strejk. Förvånansvärt lite uppmärksamhet kan jag tycka att det fått i media Det är trots allt var tredje Svensk kommun som är varslad om stridsåtgärder med anledning av strandade centrala förhandlingar.

Tyvärr har varslet gjort att det faktum att vi i år är tredje bästa klättraren i Svenskt näringslivs rankinglisat över Sveriges bästa företagsklimat kommit i skymundan :-(
Äran tillfaller dock till stor del de medarbetare som under 2012 haft kontakter med det lokala näringslivet.

//Bengt

Inga kommentarer: