29 april 2013

Ingen konflikt

Parterna kom så överens i "sista minuten" I grund och botten är det bra. Det hade givetvis varit ännu bättre om de hade gjort det onsdag eftermiddag då vi var tvugna att ta beslutet om skolmaten. Nu blir det en extra, obudgeterad kostnad. Men trots att vi nu sitter med facit i hand. så hade vi upplevt situationen likadant hade jag givit samma rekommendationer- vilket styrktes av ett utskick från Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarorganisationen Pacta-som understryker att stängda kök inte är skäl att stänga en skola.

Valet av vardag var i alla fall lätt I och med att det inte blev någon konflikt kunde jag ägna dagen, som det var planerat, åt fiberutbyggnadsfrågan-kan vara så att vi idag tagit ytterligare ett litet steg mot den politiska målsättningen 100%  av befolkningen erbjudna fiberlösning innan år 2020...
//Bengt

Inga kommentarer: