22 april 2013

Konfliktläge måndag 22april


Vi kan konstatera att kommunal har laglig rätt till de stridsåtgärder man aviserat till nästa vecka i den händelse man inte kommer överens på central  nvå.

För Bräcke kommuns del avser det personal vid köken i Gällö, Pilgrimstad och Fjällsta,Dagcenter, Lokalvården på Bräcke, Gällö och Kälarne skola samt resursen inom vård och omsorg.

Vi har idag från arbetsgivarens sida organiserat en konfliktgrupp som kommer att leda arbetsgivarens åtgärder intill dess att konflikten är löst. Jag måste alltså i detta läge planera som om det blir en konflikt och samtidigt hoppas att vi slipper. Ur detta perspektiv tänker jag så här i skrivande stund.

Jag kommer att kalla kommunals Bräckesektion till en överläggning snarast för att vi på ett lokalt plan skall kunna reda ut de frågor som finns runt det lagda varslet. Faktainformation kommer att läggas ut på såväl intranätet som hemsidan. Jag skall dessutom i mån av tid och ork försöka kommentera det jag kan via detta medie. Med en risk för att det inte blir alldeles stringent….Men som sagt fakta finns på de officiella sidorna detta är mer funderingar och det kan därigenom givetvis här bli en del tokigheter-även om jag skall försöka formulera mig.

Det finns dock redan nu några viktiga aspekter. För det första är det så att man inte är överens på central nivå. Vi respekterar det som det får till följd på lokal nivå-precis som vi i huvudsak kommer att följa de rekommendationer vi får från Sveriges Kommuner och Landsting och vår arbetsgivarorganisation. Jag vill än en gång peka på det välfungerande samarbetet vi har lokalt med alla fackföreningar och jag ser framför mig att även om vi är på olika sidor nu-skall vi fortsätta att umgås efter konflikten

-Konsten är alltså inte att vinna kriget utan att vinna freden

Detta önskar jag att såväl chefer som berörda arbetstagare har för ögonen den närmaste tiden.

För att fortsätta på en illa vald liknelse tänker  jag på att ”följa krigets lagar” det vill säga de som inte är utvalda för stridsåtgärder omfattas inte… utan där pågår arbetet som vanligt oavsett vad man tycker om konflikten. Det är alltså inte tillåtet med sanktioner eller gliringar men ej heller att maska eller sjukskriva sig. Slutligen på detta tema finns för arbetstagare på utvalda arbetsställen men inom andra kollektivavtalsområden också en neutralitetsmöjlighet.

//Bengt

Inga kommentarer: