13 november 2012

Chefsutveckling

Idag chefsutvecklingsdag. Det finns ett vetenskapligt bevisat samband medan medarbetares hälsa och chefens ledarskap. Bara av den anledningen är det viktigt för de som har ansvaret att vara arbetsledare att reflektera över ledarskap, medarbetarskap och de faktorer som påverkar människans förmåga att uthålligt prestera det arbetsgivaren betalar för att få utfört. Det är också ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och jag önskar ibland att det fanns mer utrymme såväl i tid som i resurser att utveckla detta ännu mer.

Skall man önska något efter dagen vore det väl att alla medarbetare tog sig tiden att reflektera över arbetet, livet och hur man vill betrakta sin omvärld och kanske inte minst hur vill man bli betraktad av sin omvärld....
//Bengt

Inga kommentarer: