23 november 2012

Helg

De flesta av oss går mot ledighet-men långt ifrån alla. Vi bedriver faktiskt verksamhet dygnets alla timmar årets alla dagar med otroligt skiftande verksamhet.

Denna vecka har överförmynderit figurerat i pressen. Som ofta är det inte hela bilden eller i vilket fall finns det också en annan bild än den som beskrivs. Det kanske är på sin plats att beskriva hur jag uppfattat det-därmed inte sagt att jag har hela bilden heller....
Det är riktigt att det i en akt saknas handlingar. Det som saknas härrör sig från tiden innan vi började handlägga åt Bergs kommun. Om handlingen försvunnit i Berg eller vid flytten vet vi inte. Det är givetvis allvarligt men det är inte nuvarande organisation som har dålig ordning vilket man kan förledas att tro. Likaså är årsredovisningar som inte är färdiggranskade inte arkiverade i akterna-ännu. Det betyder inte nödvändigtvis att de saknas bara för att de saknas vid tillfället man gör stickprov i akten.
Det är också riktigt att vi fått kritik från tillsynsmyndigheten(länsstyrelsen i västernorrland) på vissa rutiner. Detta är helt nytt tidigare var tillsynsmyndigheten länsstyrelsen i Jämtland och enligt deras tjänstemän gjorde vi rätt...Det är alltså en tolkningsfråga hur man skall agera och..."a new marshal means new rules".
Ibland kan jag sakna att det inte verkar finnas tid att utöva viss granskning och källkritik innan det publiceras. Det är också tråkigt att de som utövar tillsyn inte verkar få belysa det som fungerar bra utan enbart det vi är mindre bra på :-(  Det bidrar också till en skev bild när det rapporteras.

Nog gnällt, jag ser i alla fall att det är jättemånga medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att ge så god kommunal service som möjligt.
Trevlig Helg//Bengt

Inga kommentarer: