06 november 2012

Tillbaka på nätet

Nu verkar jag fått en variant av webläsare som medger bloggande igen!
Återstår att se om Ni gett upp om att hitta information eller om det finns medarbetare kvar som följer bloggen. Media har varit intensiv den senaste tiden- Det har som ofta varit svårt att få ut vår bild av skeendena.

I Pilgrimstad bygger vi om reningsanläggningen så att det skall rena bättre inte för att det skall bli sämre. Detta är en planerad åtgärd. Anläggningens rening bygger på den uppehållstid som är i de tre stegen innan det rinner ut. Det skall vara ett inflöde och ett utflöde. Under byggtiden nyttjas endast två av de tre stegen varvid flödet igenom blir större temporärt. Detta är naturligt. Tyvärr uppstod ett mindre brott i en av dammarna vilket lagades så fort det upptäcktes. Det skall inte blandas ihop med det flöde som är beräknat under byggtiden. När det är klart kommer ett kemiskt reningssteg att tillföras. Om markförhållandena varit normala i år så hade det redan varit klart men den regniga sommaren har försenat arbetet.

Även den före detta  kommunala verksamheten hos fastighetsägaren Bostugan har varit föremål för media-även om jag inte sett inslaget ännu. Vi har verkligen försökt göra den verksamhetsförändringen med största möjliga hänsyn och på ett så bra sätt som möjligt. Jag kan förstå att man kan tycka att det var bättre förr men förr finns inte att välja på vi kan bara gå framåt...
//Bengt

Inga kommentarer: