20 november 2012

Tisdag

Tjänstemannaberedning inför kommunstyrelsens sammanträde den 5 december. Undertecknad, stabschefen och kommunsekreteraren går igenom inkomna ärenden och kontrollerar att de är kompletta, planerar förslag till informationspunkter.

Därefter två personalärenden. Ett tråkigt och ett roligt. Återigen påminns jag om att man som chef inte kan välja bort sina medarbetare-det måste det finas tid till! Även om man har en full almanacka.

Central samverkansgrupp och information om kommunstyrelse ärendena till berörda fackliga organisationer.
Intressant diskussion om hurvida rekryteringspolicyn uppfyller sitt syfte eller inte-vi behöver en noggrannare analys av detta innan vi kan ta upp det som ett ärende.

Avslutar dagen med lite administration-har inte hunnit fakturorna springer till bussen....
//Bengt

Inga kommentarer: