15 april 2010

budgetprocessen 2011

Vid kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor lades idag alla besparingsförslag inför 2011 års budget fram till politiken.

Det är ett arbetsmaterial, vilket innebär att förändringar kommer att ske i det! Alla förslag som har diskuterats ute i verksamheterna finns med. Inget är bortsorterat. Bland dem finns saker jag personligen inte gillar som kanske ger små besparingar men ger tråkiga signaler, även dessa är med i underlaget.

Med en bedömd befolkningsminskning om -100 personer (idag +28) och en budgeterat resultat på 98% saknas drygt 16 mkr för att kunna göra samma saker som år 2010 och på samma sätt som 2010. Då är det planerade utgifter för 98 kr av varje hundralapp.

Den sista april hoppas vi att vi från politiken får en signal om det är 98, 98 ½, eller 99 % av intäkterna som får planeras. Eller om det är så att någon annan planeringsförutsättning skall ändras tex befolkningsunderlaget. Vi vill också få en signal om det är några av de knappt 70 förslagen som bedöms som politiskt omöjliga. Efter detta påbörjas arbetet med den preliminära kommunplanen.

Jag uppfattar att det har varit stor delaktighet i arbetet. Jag tycker att underlaget är välskrivet och det är ett smörgåsbord. Det finns förslag på drygt 19,5mkr vilket gör att man politiskt faktiskt inte behöver välja allt. Många av förslagen kan desutom göras till hälften eller kombineras på olika sätt!

Det är tufft nu men jag tycker ändå att det är mycket som ser hoppfullt ut och jag är trygg i att det faktiskt kommer att bli en bra verksamhet även 2011.

//Bengt

Inga kommentarer: