19 april 2010

Chefsutvecklingsdag

Mängder av forskningsrapporter talar sitt entydiga språk. Den dagliga arbetsledningen har ett avgörande inflytande på den psykosociala arbetsmiljön och hälsan. Jag tänker att cheferna både behöver fyllas upp med kunskaper och färdigheter så att de än bättre kan leda och fördela arbetet. De behöver också "veta" lite om vad som är på gång för att kunna ha en så god planering som möjligt i verksamheten. Dessutom är få människor är födda som naturliga ledare som gör allt "rätt" intuitivt. De flesta behöver utveckla och reflektera över sitt ledarskap för att på så sätt kunna få ut det mesta och det bästa av alla medarbetare.
Av dessa anledningar försöker jag samla alla kommunens chefer en gång per kvartal. Tillfället är obligatoriskt.

Dagen bestod av:

Genomgång av vad som är ren verkställighet och vad som tjänsteman/chef fattar beslut på i kommunstyrelsens ställe(på delegation). Fattar man beslut i någons ställe (på delegation) så måste man också återredovisa det (delegationsprotokoll). I teorin enkelt men inte alltid solklart.

Genomgång av vilka försäkringar kommunen har och hur man skall tänka i olika situationer. Det kan kanske inte nog understrykas vikten av att arbeta med att minimera risker.

Arbetsskador och tillbud. Skillnader, tillvägagångssätt och rapporteringsvägar

Budget 2011, planeringsförutsättningar och tidplan för arbetet

Rutiner runt avtal och dess arkivering

Ledarskapstema-"det svåra samtalet"

Jag förväntar mig inte att cheferna skall veta hur alla försäkringsfrågor skall lösas eller kunna hanteringen av alla förekommande typer av avtal. Men ofta räcker det att "veta vad man inte vet". Så att man inte gör fel utan vet att det är något runt detta som jag måste ta reda på mer innan jag agerar eller rådger min medarbetare.

Jag inser att det är svårt att vara borta från verksamheterna men tror ändock att detta är viktigt och en riktig prioritering. Hoppas självklart också att vår/min ambition uppskattas.
//Bengt

Inga kommentarer: